top of page

Tjänster

Cisternkontroll

 

Slamsugning

Vi slamsuger avsloppsbrunnar ,tankar, oljeavskiljare och spolplattor, med mera. 

 

 

Ring oss: 070-332 23 63 
Filmning/Rörinspektion

Vi har kameror som det går att filma ledningar från 23 mm i diameter och uppåt och ledningarna kan vara upp till 60 m långa. Vi kan ange exakt på cm när hur långt in i ledningen kameran är. Det som filmas kan vi, när så önskas, spela in på elektroniskt media till kunden. Vi skriver alltid ut ett ledningsinspektionsprotokoll, där alla befintliga uppgifter anges.

 

Den stora kameran består av monitor med motordriven kabeltrumma på 150 m kabel och två olika motorvagnar som kameran sätts på, antingen en rakseende eller en som kan svänga. Rördimensionerna som utrustningen klarar är från 100 mm till 1000 mm och till och med större men då försämras skärpan i bilden.

 

Företaget har även en CAT ledningssökare som man kan skicka in i ledningen, antingen själv på en rörål eller tillsammans med någon av kamerorna. Med hjälp av den kan vi exakt ta ut var ledningen går och dessutom hur djupt ner i marken den är. Utrustningen finns i företagets filmbil eller i någon av slamsugningsbilarna.

 

Niclas Johansson är vår auktoriserade rörinspektör, utbildad av STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag)

ADR-transport

Vi transporterar avfall, inklusive farligt gods. Vi samarbetar med olika avfallshanterare beroende på typ av avfall. Vi utför även tankrengöringar, miljösaneringar och liknande arbeten.

 
Högtrycksspolning

Vi spolar rent rena täta rör, fixar frusna rör och sär bort rötter som växt in i ledningar. Vi arbetar också förebyggande med spolning och underhåll av ledningar.

 

 

bottom of page