Kvalitet, Trafiksäkerhet och miljö

I vårt företag så är självklart kvalitet och miljötänk väldigt viktigt. Vi är anslutna till flera organisationer för att därigenom få hjälp med kvalitets-, trafiksäkerhets-, och miljö-policyn och hur vi kan jobba för att förbättra kvaliteten på dessa och nå våra mål. 

 

Vår styrka ligger i vårt företags storlek. Vi är 5 anställda som dagligen planerar jobben tillsammans så att vi kan arbeta på ett effektivt och miljömässigt sätt. Vi har korta beslutsvägar och ger våra kunder personlig service. Närheten till kunderna medför också kortare transporter.

 

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med kvalitets-, trafiksäkerhet- och miljöarbetet? Ladda ner vår kvalitetsmanual här nedan!

 

 

Kontakta oss

NICLAS JOHANSSON 0703322365

niclas@svenljungaslamsugning.com

 

PER LUNDGREN 0703322361

per@svenljungaslamsugning.com

Här finns vi